سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شبکه حدیث
محبوب ترینِ بندگان نزد خداوند، اقتدا کننده به پیامبرش و پی سپارِ راه اوست . [امام علی علیه السلام]